FacebookTwitterGoogle+

Avís Legal als Usuaris

x

Descarrega la nostra app!I guanya 50€ setmanals!

Disponible a Google Play Aconsegueix-la al App Store
Inici  |  Avís Legal

Avís Legal als Usuaris

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

LLEGEIXI ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONALS

Les associacions de l’Eixample de Barcelona: Gaudí Comerç, Encants Nous Eix Comercial, Eix Comercial Sagrada Família, CorEixample, Eix Fort Pienc, Sant Antoni Comerç (als presents efectes i des d’ara, COMPRA EIXAMPLE) endeguen diversos sortejos, promocions i activitats en els que les persones interessades podran prendre part, previ registre en el formulari pertinent que trobaran en el lloc web. Igualment, els usuaris en el moment de donar d’alta la seva participació rebran de COMPRA EIXAMPLE el Newsletter i informació sobre altres ofertes i promocions que puguin ser del seu interès.

En compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD), COMPRA EIXAMPLE li informa que les dades que l’usuari facilitarà a través dels formularis de participació a les activitats que organitzi COMPRA EIXAMPLE seran conservades en un fitxer de dades personals de titularitat de l’associació a la que l’usuari hagi indicat en el moment de realitzar el registre amb les finalitats de gestionar la seva participació en un sorteig o promoció particular, d’informar-lo sobre altres activitats que dugui a terme aquesta associació i de fer-li arribar el Newsletter de COMPRA EIXAMPLE.

Només es podran donar d’alta els majors d’edat. Sense perjudici de l’anterior i en cap cas, COMPRA EIXAMPLE es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors de 18anys puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares/tutors d’un menor de 18 anys que hagi complimentat i enviat el formulari sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent direcció de correu electrònic: info@compraeixample.cat, indicant la referència “LOPD COMPRA EIXAMPLE”.

Amb l’enviament de les dades personals a través d’aquest formulari, l’usuari atorga el seu consentiment a COMPRA EIXAMPLE perquè aquesta pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats descrites. L’usuari ha de facilitar dades actualitzades i vertaderes, del contrari COMPRA EIXAMPLE i l’associació pertinent no es fan responsables de no poder realitzar una deguda gestió de la participació al sorteig o promoció, d’informar sobre altres activitats i d’enviar degudament el Newsletter. COMPRA EIXAMPLE i l’associació pertinent es comprometen que les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades de forma totalment confidencial i segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats. Cada associació serà responsable del seu fitxer de dades personals i atendrà personalment els drets dels afectats que li corresponguin. COMPRA EIXAMPLE en compliment de l’article 5 de la LOPD informa que l’enviament dels formularis amb les dades personals és de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment, l’usuari pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest cas, l’interessat ha de dirigir-se a COMPRA EIXAMPLE mitjançant un missatge de correu electrònic a info@compraeixample.cat indicant a la referència del missatge “LOPD COMPRA EIXAMPLE” i detallant les dades que desitja modificar o cancel·lar. La petició serà atesa per l’associació responsable del fitxer de dades on siguin tractades les dades personals de l’usuari peticionant.

HE LLEGIT ATENTAMENT EL PRESENT AVÍS LEGAL I AMB L’ENVIAMENT DE LES MEVES DADES ATORGO EL MEU CONSENTIMENT PERQUÈ SIGUIN TRACTADES PER COMPRA EIXAMPLE PER A LES FINALITATS DESCRITES.