Compra Eixample

Compra Eixample
Condicions Generals

Condicions Generals

Qui som:
www.compraeixample.cat és un domini d’Internet gestionat conjuntament per les associacions de comerciants de l’Eixample de Barcelona CorEixample Associació Comerciants i Professionals Dreta Eixample, Associació de Comerciants Encants Nous, Associació de Comerciants Eix Fort Pienc, Gaudí Shopping, Federació d'Associacions de l'Eix Comercial Sagrada Família, Sant Antoni Comerç Centre Comercial (SACC), (als presents efectes i des d’ara, COMPRA EIXAMPLE).

Finalitat:
www.compraeixample.cat és una pàgina web de caràcter informatiu i interactiu que ofereix COMPRA EIXAMPLE per promocionar l’activitat comercial dels seus adherits i donar a conèixer als ciutadans les seves activitats per dinamitzar i col·laborar en el desenvolupament del barri amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample.

1) CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament del serveis del lloc web www.compraeixample.cat que COMPRA EIXAMPLE posa a disposició de l'usuari. La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l'usuari no està d'acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc web www.compraeixample.cat ni els serveis que ofereix.

2) ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB ES GRATUIT

La prestació del servei del lloc web www.compraeixample.cat per part de COMPRA EIXAMPLE a l’usuari té caràcter gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre. En tot cas i, sempre de forma gratuïta, es requeriran les dades personals de l’usuari només quan l’usuari participi en una promoció o en una activitat particular. En aquests supòsits l’usuari haurà de complimentar el corresponent formulari on line. Aquests formularis es regeixen pel pertinent Avís Legal de Tractament de Dades.

3) MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB O EN ELS PRODUCTES I/O SERVEIS

COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web www.compraeixample.cat, així com els seus continguts i serveis i Condicions Generals. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis a l'usuari, actualitzar els continguts, tot plegat segons les tendències de mercat i avanços tecnològics. Les variacions en les condicions dels serveis o dels continguts no tindran caràcter retroactiu per aquells serveis ja adquirits o continguts ja ofertats prèviament.

4) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, les presents Condicions Generals, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web www.compraeixample.cat, el contingut i els serveis que s'ofereixen en ell amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals, lesives dels drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web, el seu contingut o els serveis o impedir la seva normal utilització o gaudi del lloc web per part d’altres usuaris.

L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir informacions, missatges, entrevistes, articles, comentaris, consultes, il·lustracions, imatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programari, software, marques, logos o altres signes distintius i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web www.compraeixample.cat o dels seus continguts i/o serveis, emprant per a això els diferents mitjans que s'hagin posat a la seva disposició, o en general, els que s'utilitzin habitualment a Internet.

L'usuari haurà d'abstenir-se de manipular dades identificatives del concepte COMPRAEIXAMPLE i/o COMPRA EIXAMPLE així com el contingut i els serveis que s'ofereixen al lloc web www.compraeixample.cat.

L'usuari haurà d'abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació, i en general de configuració de l'espai web www.compraeixample.cat.

COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret de denegar l'accés a la pàgina web www.compraeixample.cat en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals i/o els respectius Avisos Legals de Tractament de Dades.

5) ÚS DE DADES FACILITADES PER L’USUARI

Sempre que l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a COMPRA EIXAMPLE, l’usuari consent el tractament de les mateixes en els termes que es detallen en els respectius Avisos Legals de Tractament de Dades. En caràcter general, les dades dels usuaris seran sol·licitades als efectes de formalitzar els registres per poder participar en promocions, descomptes, sortejos i altres activitats que s’organitzin per COMPRA EIXAMPLE.

COMPRA EIXAMPLE tractarà i incorporarà les dades facilitades per l'usuari en processos de tractaments de dades amb la finalitat general de gestionar la participació de l’usuari en algun d’aquests serveis particulars del lloc web i per fer-los arribar el Newsletter i informació sobre altres ofertes i promocions que els puguin interessar, sempre i quan, l’usuari hagi activat la casella corresponent a aquesta finalitat.

Per al compliment d’aquestes finalitats, en els formularis d’alta per participar en les activitats organitzades per COMPRA EIXAMPLE, l’usuari ha d’indicar l’associació a la que pertany el comerç on ha adquirit el producte o servei o ha vist la promoció o descompte en el que vole participar. Amb aquesta indicació, les dades personals dels usuaris quedaran organitzades en tractaments de dades essent els titulars i responsables individuals d’aquests tractaments cada una de les respectives associacions membres de COMPRA EIXAMPLE. D’aquest tractament en serà informat pertinentment l’usuari en el moment de facilitar les seves dades. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) des d’ara, RGPD, les dades recollides s’utilitzaran únicament per les finalitats descrites. Si l'usuari desitja modificar o donar de baixa el seu consentiment ho podrà fer exercint els seus drets d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació al tractament i portabilitat previstos al RGPD mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@compraeixample.cat amb la Referència RGPD COMPRA EIXAMPLE i la seva petició serà degudament atesa per l’associació responsable del procés de tractament de dades on hagin quedat recollides. Caldrà que l’usuari aporti la documentació acreditativa de la seva identitat. Les dades seran tractades mentre estigui vigent la finalitat (promocions i concursos) i sempre que estigui vigent el consentiment (newsletter).

Nom del Responsable E-mail
Compra Eixample info@compraeixample.cat
CorEixample coreixample@coreixample.com
Encants Nous Eix Comercial encantsnous@encantsnous.com
Eix Comercial Fort Pienc secretaria@eixfortpienc.com
Eix Comercial Sagrada Familia info@eixsagradafamilia.com
Sant Antoni Comerç sac@santantonibcn.com
Gaudí Shopping info@gaudishopping.cat


L'usuari atorga el consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a terceres empreses per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de COMPRA EIXAMPLE i de la tercera empresa, a fi de poder dur a terme el compliment de les finalitats.

Les associacions membres de COMPRA EIXAMPLE garanteixen als titulars de les dades que tractaran confidencialment les seves dades personals, així mateix, el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Queden fora d’aquesta garantia les dades que per lliure elecció de l’usuari es publiquin a través de les xarxes socials.

 L’autoritat de control competent és Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, 6, Madrid, 28001.

6) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

COMPRA EIXAMPLE no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) i/o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. COMPRA EIXAMPLE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus i/o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics i/o fitxers dels usuaris.

COMPRA EIXAMPLE farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.

Sense perjudici dels nivells de seguretat de protecció, les dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l'usuari sap i coneix que la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida al cent per cent.

COMPRA EIXAMPLE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web www.compraeixample.cat.

COMPRA EIXAMPLE queda exonerada de errors o defectes que puguin provocar-se arran d’usos indeguts per part dels usuaris.

7) DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.compraeixample.cat són de propietat exclusiva, per al màxim període de temps legalment previst fins la seva entrada en domini públic, a nivell mundial i amb facultat de cessió a tercers de COMPRA EIXAMPLE incloent, sense limitació, informacions, missatges, entrevistes, opinions, consultes, disseny gràfic, software, logos, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió, posada a disposició del públic i qualsevol altre acte o modalitat d'explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden expressament prohibits.

COMPRA EIXAMPLE no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts.

Totes les marques i denominacions de productes i serveis que apareixen al lloc web www.compraeixample.cat són marques registrades i de propietat de COMPRA EIXAMPLE, a la resta dels casos són marques llicenciades pels seus titulars legítims.

8) LINKS I XARXES SOCIALS

COMPRA EIXAMPLE no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts i/o en la seva pàgina web i que estiguin fora del lloc web www.compraeixample.cat, i que no estiguin directament gestionats per aquest lloc web i/o COMPRA EIXAMPLE, atès que aquestes pàgines enllaçades seran en tot cas subministrades pels propis usuaris del web, i són responsabilitat dels seus respectius titulars. COMPRA EIXAMPLE, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, funcionalitat, dades, arxius i/o qualsevol classe de material existent en aquestes pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a COMPRA EIXAMPLE i a www.compraeixample.cat. Per tant, COMPRA EIXAMPLE no serà sota cap circumstància responsable de l'ús dels links per part dels usuaris, inclosa la lliure participació de l'usuari en les xarxes socials a través dels links de les mateixes que apareixen al lloc web www.compraeixample.cat. Algunes de les promocions i activitats organitzades per COMPRA EIXAMPLE podran fer-se des de Facebook. Tanmateix, Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquestes activitats promocionals de COMPRA EIXAMPLE ni està associat a COMPRA EIXAMPLE o a les activitats promocionals. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient de que està proporcionant informació a COMPRA EIXAMPLE i no a Facebook. La informació que faciliti l’usuari només s’utilitzarà per gestionar la participació de l’usuari a les activitats i comunicar-li el seu estatus de guanyador si s’escau.

9) NAVEGACIÓ AMB COOKIES

Una cookie és un fragment petit de text que els llocs web que visiteu envien al navegador. La cookie ajuda als llocs web a recordar informació sobre la vostra visita, com ara el vostre idioma preferit i altres opcions de configuració. Això pot fer que la següent visita sigui més senzilla i que el lloc us sigui més útil.

Les cookies tenen un paper destacat, ja que sense elles l'ús del web seria força complex.

Les cookies que COMPRA EIXAMPLE utilitza al seu lloc web www.compraeixample.cat només serveixen per:

- mantenir oberta la sessió amb l’usuari (PHPSESSID)

També s’utilitzen cookies analítiques de Google Analytics per tal de millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Si vostè desinstal·la les cookies, alguns dels serveis del lloc web no es podran prestar degudament.

També utilitzem les següents aplicacions de remarketing:

Aplicació de Remarketing de Google Adwords
Proveïdors: Google Inc./ Doubleclick by Google

Aquesta aplicació permet publicar a la Xarxa de contingut de Google anuncis basats en visites anteriors d’usuaris al nostre web. Per tal de fer-ho, algunes de les pàgines del nostre lloc web incloen un codi o etiqueta de remarketing que configuren les cookies per determiner el tipus d’anunci que es mostrarà a l’usuari segons la navegació que hagi realizat pel nostre lloc web. Les llistes de remarketing es guarden en una base de dades dels servidors de Google, on s’emmagatzemen tots els ID de cookie associats a una llista o categoria d’interès. En relació a les cookies de remarketing, l’usuari pot inhabilitar l’ús de cookies de Google, visitant la pàgina d’inhabilitació de publicitat de Google. Centre de privacitat de Google. (http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/)

Aplicació de Remarketing de Facebook
Proveïdor: Facebook Inc.

Aquesta aplicació permet publicar a la Xarxa de contingut de Facebook anuncis basats en visites anteriors dels usuaris al nostre web. Pe tal de fer-ho, algunes pàgines del nostre lloc web incloen un codi o etiqueta de remarketing que configuren les cookies per determinar el tipus d’anunci que es mostrarà a l’usuari segons la navegació que hagi realizat pel lloc web. Les llistes de remarketing es guarden en una base de dades dels servidors de Facebook, on s’emmagatzemen tots els ID de cookie associats a cada llista o categoria d’interès. En relació a les cookies de remarketing, l’usuari pot inhabilitar l’ús de cookies de Facebook, visitant la pàgina d’inhabilitació de publicitat de Facebook. Ajuda de Cookies de Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies).

En compliment de la normativa legal vigent, posem a la seva disposició la informació que li permeti configurar el seu navegador/navegadors d'Internet per mantenir la seva privadesa i seguretat en relació amb les Cookies. Per això, li facilitem la informació i enllaços als llocs de suport oficials dels principals navegadors perquè pugui decidir si desitja o no acceptar l'ús de Cookies.

Així, pot bloquejar les Cookies a través de les eines de configuració del navegador, o bé, pot configurar el seu navegador perquè li avisi quan un servidor vulgui guardar una Cookie:

a)      Si utilitza Microsoft Internet Explorer, trobarà l'opció en el menú Eines > Opcions d'Internet > Privadesa > Configuració. Per saber més visiti http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies i http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.

b)      Si utilitza Firefox, trobarà l'opció en el menú Eines > Opcions > Privadesa > Cookies. Per saber més visiti http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.

c)      Si utilitza Chrome, en la secció d'Opcions > Opcions avançades > Privadesa. Per saber més https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

d)      Si utilitza Opera, en l'opció de Seguretat i Privadesa, podrà configurar el navegador. Per saber més visiti http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

e)      Si utilitza Safari trobarà l'opció en el menú Preferències/Privadesa. Més informació en: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es 

10) LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com usuari i COMPRA EIXAMPLE, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'Usuari i COMPRA EIXAMPLE, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Qui Som

Compra Eixample és la primera plataforma de comunicació de promocions, ofertes i descomptes a mida del comerç de proximitat de l’Eixample. Una iniciativa innovadora i única a la ciutat de Barcelona, ideada pels comerços de totes les associacions que han creat COMPRA EIXAMPLE: CorEixample, Encantsnous Eix Comercial, Fort Pienc Eix Comercial, Gaudi Comerç, Eix Comercial Sagrada Família i Sant Antoni Comerç.

compraeixample.cat pots trobar detallats els directoris dels establiments associats, l'agenda de totes les nostres activitats: fires, mostres, desfilades..., aixó com informació sobre el comerç de proximitat i sobre les associacions que integren COMPRA EIXAMPLE.

Notícies
23.07.2024
Tens una farmàcia? Coneix les eines digitals que necessites
La digitalització i la innovació tecnològica estan tenint un gran impacte al sector de la salut. Han sorgit noves tècniques de diagnòstic, maquinària més potent i fins i tot la...
+ info
23.07.2024
Arriba el Passaport Digital de Productes: t'ensenyem com s'aplicarà al sector de la moda
Sabies que només a Europa cada persona genera una mitjana de gairebé 20 quilos de residus tèxtils cada any? Aquesta dada demostra que és fonamental apostar per un model circular i sostenible. I la Unió Europea ja ha...
+ info
Botiga del Mes
Gigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantásticaGigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantástica
Gigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantástica

Un dels establiments més singulars de l'Eixample és Gigamesh. Una botiga única. Un paradís per als amants de la ciència ficció, la literatura fantàstica i els jocs no electrònics. Ubicada al número 8 del carrer Bailèn, al territori de l’ Eix Fort Pienc, durant tots els seus anys d'existència, ja van per 35, no ha deixat de créixer en oferta, en espai i en popularitat, esdevenint, avui, llibreria de...

Llegir més
Carregant...
x
X